வழித்துணை

-கவிஞர் விப்ரநாராயணன் திருமலை  அரைகுறை அறிவு அழிவைத் தருமே ஆழ்ந்த புலமை நிறைகுட மாமே நிறைந்த மனமே நிம்மதி தருமே நேர்மை நாணயம் உறவின் உயிரே

Read More

தீபாவளி நினைவுகள்

-விப்ரநாராயணன்  தீப  வொளியை  வணங்கிடுவோம்    தீயவை  அகல  வேண்டிடுவோம் பாபம் தொலையப்  பாரதத்தில்    பலரும்   சேர்ந்து   உழைத்திடுவோம் அன்பும் 

Read More

சித்திரை வந்தாள்

விப்ரநாராயணன்  பிறந்தது புத்தாண்டு இறந்தது நம் ஆணவமும் பேராசையும் திறந்தது நம் உள்ளக் கதவு பறந்தது பகைமை யாவும் புயல் வந்தது புலம் பெயர்ந்த

Read More

ஒளியே வழிகாட்டிடு

விப்ரநாராயணன்   அகவிருள் விலக்கவே ஆண்டவன் வருவான் இகவிருள் விலக்கவே ஆசான் வருவான் இச் சகவிருள் விலக்கவே ஆதவன் வருவான்  இச் சகத்தின

Read More

அறிவின் அட்டகாசம்

  விப்ரநாராயணன்   கவிதை பிறந்தது அவளாலே காதல் பிறந்ததும் அவளாலே கானகம் சென்றதும் அவளாலே கதைகள் தோன்றியதும் அவளாலே நான்

Read More