மறவன்புலவு க. சச்சிதானந்தன்

1961 மாசி நடுப்பகுதியில் தமிழரின் உரிமைக் கோரிக்கையை முன்வைத்து இலங்கையின் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு அறவழிப் போர் நிகழ்த்தினர் தமிழ் மக்கள்.

அக்காலத்தில் சென்னையில் மாணவர்களாக இருந்த நாங்கள் தமிழ்நாட்டு அனைத்துத் தரப்பு அரசியல் தலைவர்களையும் சந்தித்தோம்.

இராஜாஜியையும் சந்தித்தோம் அவர் தனது சுயராஜ்யா இதழில் இலங்கைத் தமிழருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என எழுதினார். இராஜாஜி எழுதிய வரிகளைக் கீழே தந்துள்ளேன்.

அறிஞர் அண்ணாதுரை சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மிகப்பெரிய பொதுக் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி ஆதரவு அளித்தார்.

Remembering Rajaji on his day today

A non violent campaign towards a rightfully Tamil political space in Sri Lanka by blocking public offices began around mid February 1961.

As students in Chennai we drew the attention of all shades of Tamil Nadu political leadership.

Rajaji supported us. He wrote an article in his Swarajya.

Annadurai led a massive meeting at Marina.

Below is the text of what Rajaji wrote:

April 1961

THE CEYLON STRUGGLE

By

C. RAJAGOPALACHARI

The Ceylon Tamils (who are old Ceylonese and are as attached to their mother island as any other citizens of Ceylon) are asking for a federal form of government in which the Tamil speaking population of North and East Ceylon may have autonomy subject to the Federal Government of all Ceylon.  This will enable them to take pride in Ceylon nationality, without any bar-sinister of inferiority.

The language issue is merely an outer symbol of the competition between the two nationalities.  It is a battle between communities, not at a battle of cultures or languages. Neither culture nor language is in danger.  Either can stand on its own strength and is not capable of being extinguished or even hurt in a substantial degree.  The question is whether the Tamil-speaking people are to be treated as equals or not. Equality will be ensured under a federal regime.  The unitary Government is necessarily leading up to place them on an inferior level.  This is the more unjust because the progress so far achieved and the present status of Ceylon as a whole depended not a little on the patriotic services of the eminent Tamilians of Ceylon.  The refusal to grant equal status on a federal basis to the Tamil population amounts to ingratitude.

Let not the Tamil Northern and Eastern Ceylon population be confounded by superficial readers of news in India with the people of South Indian origin who have migrated to Ceylon when the plantations needed hard labour and who have settled down in and around the plantations as permanent but yet unrecognised citizens of Ceylon.  They are an entirely different group.  Their quarrel is a different one.

Any sympathy from South India extended to the original Tamil speaking  people of Ceylon, who are fighting a tremendous battle for autonomy within a federal regime, can be easily mistaken for a Tamil conspiracy to bring Ceylon sovereignty and its integrity into jeopardy.  That is the reason why South Indian leaders have been patient and have not given too swift expression to their feelings of sympathy with those who fight a just battle in Ceylon on the language and federalist issues.  The present Ceylon Government party has been for sometime past pretending to see a great conspiracy between South Indian Tamils and Ceylon Tamils, which of course is mere myth born of an inferiority complex.

The question of direct action and the advisability of continuing it is quite a different question and should be judged entirely by the leaders of the movement.  One who is at a distance and who is a votary of peace may be inclined to advise compromise if it could be had on honourable terms.  It is hard to believe that reason will not ultimately prevail.  We all hope in India, who have seen the lady-Premier of Ceylon, that she will bring her best emotions into play and succeed in controlling the extreme elements on the Sinhalese or Buddhist side (what ever name we may give it) and bring the protest movement to a suspension on honourable terms.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *