இலக்கியம்கவிதைகள்

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (13)

தி.சுபாஷிணி

புள்ளின்வாய் கீண்டுப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தான் கீர்த்திமை பாடினாய்!
புள்ளும் சிலம்பினகாண்! போதரிக் கண்ணினாய்!
பிள்ளைகள் அன்றோ! தள்ளிட மாட்டாய்!
பள்ளிக் கிடத்தியோ! பெண் பாவாய்!
கள்ளம் தவிர்த்து எழுவாய்நீ நாச்சியாரே!

 

 

 

படட்திற்கு நன்றி : http://indiatempletour.blogspot.com/2011/12/markazhi-thingalmarkazhi-month-begins_17.html

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க