வையவன்

நீ வரும் வழிகளில்
ரசப் பூச்சால் அலர மெழுகி
வெள்ளி வெளிச்சத்தால் கோலமிட்டு
நட்சத்திரக் குத்து விளக்குகளை
அடிக்கு அடிக்கு நிறுத்தி வைத்து
என் வீட்டிற்கு கைகாட்டியாக
முடியவில்லை என்றால்
அது என்ன ஒரு நிலா?
அது போல் நூறு நிலா
வந்தாலும் நான் மதிக்க மாட்டேன்.

 

படத்திற்கு நன்றி:http://www.shutterstock.com/pic-31501153/stock-photo-sky-with-full-moon-and-stars.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.