சு. ரவி
நீலவண்ணக் கண்ணன் நிலாவண்ணன் ஆக இங்கே
கோலவண்ணம் காட்டிக் குலாவுகின்றான்- பாலமுதம்
நனைத்த நதிக்கரையில் ராதையிவள் காதல்
நனைத்த நிலவாயினாள்

 

s.Ravi

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *