karpagam
‘’ஆனைத்தோல் பூண்ட அரன்கபாலி அங்கமாம்,
தூணைத் தழுவும் திருமயிலை, -ஞானக்,
கொழுந்தேவுன் ஈற்றடியில் காலன்போல் அஞ்சி,
விழுந்தேனே நான்வெண்பா வாய்’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *