ஓவியங்கள்திருமால் திருப்புகழ்நுண்கலைகள்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

karpagam
‘’ஆனைத்தோல் பூண்ட அரன்கபாலி அங்கமாம்,
தூணைத் தழுவும் திருமயிலை, -ஞானக்,
கொழுந்தேவுன் ஈற்றடியில் காலன்போல் அஞ்சி,
விழுந்தேனே நான்வெண்பா வாய்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க