மக்கள் தொலைக்காட்சி வழங்கும் “பண்ணிசை வித்தகர்கள்” நிகழ்ச்சி

0

அன்புடையீர்!

வணக்கம்!

மக்கள் தொலைக்காட்சி வழங்கும் “பண்ணிசை வித்தகர்கள்” நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழன் மற்றும் வெள்ளி காலை 7.00 மணிக்குக் காணத் தவறாதீர்கள்!

அதன் முன்னோட்டத்தை, இதோ காணலாம்:

நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவியுங்கள்.

அன்புடன்,

ரமணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.