திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy1

குழந்தைகள் நாளின்று கோபாலக் கண்ணன்,
வழிந்தொழுகும் வாரிதியில் வெண்ணை ,-பிழிந்து,
எடுக்கின்றான் மத்தால், எது(டு)கைக்கு மோனை
கொடுக்கின்றான் கீதைக் களி …கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க