கேசவ் அபாரம்….யானைப் பசிக்கு சோளப்பொரி போல உனது கண்ணன் பசிக்கு இது கவளம்….ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமே….. சூப்பர்…. கிரேசி மோகன்….
KRISHNA FOR TODAY….
———————————–

crazy

‘’கவலையால் பீடித்த கம்சனின் ஆனை,
குவலயா பீடத்தின் கொம்பை, – திவலையாய்
ஒசித்த கண்ணனின் ஓவியம், கேசவ்தன்,
பசித்தசிந் தைக்கு பொரி’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.