இலக்கியம்கவிதைகள்

எப்படிச் சாத்தியம்?

-கனவு திறவோன்

சிரித்துப் பேசியிருக்கிறோம்
அழுது பேசியிருக்கிறோம்
கடிந்து பேசியிருக்கிறோம்
அடித்துப் பேசியிருக்கிறோம்

அணைத்துப் பேசியிருக்கிறோம்
பிணைந்து பேசியிருக்கிறோம்
ஃபோனில் பேசியிருக்கிறோம்
வாட்ஸ் அப்பில் பேசியிருக்கிறோம்

ஃபேஸ்புக்கில் பேசியிருக்கிறோம்
கண்களால் பேசியிருக்கிறோம்
பார்த்துப் பேசியிருக்கிறோம்
பார்க்காமல் பேசியிருக்கிறோம்

பார்க்கில் பேசியிருக்கிறோம்
பீச்சில் பேசியிருக்கிறோம்
ஆடிப் பேசியிருக்கிறோம்
பாடிப் பேசியிருக்கிறோம்

நடந்து பேசியிருக்கிறோம்
கடந்து பேசியிருக்கிறோம்
போகிற போக்கில் பேசியிருக்கிறோம்
மௌனமாய்ப் பேசியிருக்கிறோம்

செய்கையில் பேசியிருக்கிறோம்
ஏன்?
பேசாமலும் பேசியிருக்கிறோம்
இப்போது
“பேசாமல் போ!” என்கிறாய்
எப்படிப் போவேன்?

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க