திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

”அழைக்கும் குரலைக்கேட்(டு) ஆடா(து) அசங்கா(து),
உழைக்கவரு வானவன் ஓடி, -மழைக்குக்,
குடையாய் மலையேந்தி, கோகுலம் காத்த,
இடையன் இணைப்பில் இரு”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க