திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy
”எத்தனை ஜென்மங்கள் யாமெடுத் தாலுமே,
அத்தனே ஆயர் அணிவிளக்கே, -இத்தரையில்,
கேசவ் கரங்களில் வாசம் புரிந்திடுவாய்
தேசம்நூற் றெட்(டு)எமக்க தான்’’….கிரேசி மோகன்….

தேசம் நூற்றெட்டு-திவ்ய தேசம் 108….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க