– தமிழ்நேசன் த. நாகராஜ்

வாக்குச் சீட்டு
தவணை முறையில்
நாட்டைக் கொள்ளையடிக்கத்
தன்மானத்தை இழந்து
மக்கள் எழுதித் தந்த
அனுமதி சாசனம்!

***

வாக்குச் சேகரிப்பு
கோடிகளைச் சுருட்டுவதற்கு
முன்னோட்டமாக
உன் கோவணத்தையும்
கேட்கிறான் பிச்சையாக!

***

சாதீ
நம்மைப் பிரிக்கும் முன்
தீயிட்டு எரிக்கப்பட
வேண்டிய தீ!

***

மீசை
ஆடவனின் கம்பீரம்
வீரத்தின் அடையாளம்!

***

பணம்
கருவறையில் துவங்கிக்
கல்லறை வரையிலும்!

***

நட்பூ
உள்ளங்கையில்
உறவான வாசனை
பூக்களின் உன்னதம்!

***

அம்மா
அன்பின் விலாசம்
மூன்றெழுத்தில்!

***

நகைக்கடைப் பணிப்பெண்
ஏழை விட்டில்
பிறந்தாலும் கையில்
விதவிதமான நகைகள்!

***

இடி மின்னல்
நீலவானத்தையே
முட்டிப் பிளக்கும்
இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.