திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

463a9649-e848-426b-bbad-c54e755a1555

GO GO கோ கண்ணன் மாட்டை வேண்டுகிறான்
பாரதி பல்லக்கு ஊர்வலத்தில் தோள் கொடுக்க….

”’கண்ணிமைக்கும் நேரம் கவிகொட்டும் பாரதியார்க்(கு),
இன்னிக்குப் பல்லக்கு இல்லத்தில், -மன்னிப்பாய்,
இன்றுபோய் நாளைவா, இல்லை எழுதிடுவார்,
”கண்ணனோர் கள்ளன்” கவி”….கிரேசி மோகன்….
”கண்ணனென் கள்ளன்”

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க