திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

வேண்டுதல் வெண்பா …..
————————————————–

41b7340d-737c-4653-b6c3-8d04e1918f8d
”என்னதவம் செய்ததால், ஏறியது கன்றின்று
கண்ணனவன் தோளில் குஷியாய், -மன்னவனே!
திண்ணையாம் உன்னிரு, திண்தோள் சுமந்திடுவாய்,
என்னையும் ஆயர்ஏ றே’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க