-மீ.விசுவநாதன்

காலைமுதல் வெயில்தான்  கொளுத்திடும்
–கருமேகம் கணப்போதில் சூழும்!
சாலையெல்லாம் மழைநீ ரோடிடும்
–சாக்கடையின் குப்பைகளும் நீங்கும்!

கோடையினை ரசிக்கும் வேளையில்  summer rain
–குற்றால அருவிக்குள் கொஞ்சம்
ஆடையின்றிக் குளிக்கும் ஆசையே
–அதுவாக வந்துமெல்ல மறையும்!

சுட்டெரிக்கும் மதியப் போதிலே
–சுள்ளெனவே தெருவெல்லாம் கொதிக்கும்!
கட்டெறும்பு கூடக் கண்ணிலே
–காணாத தரையாகக் கிடக்கும்!

சட்டென்றே இடிமின் னலுடனே
–சடசடென மாமழையும் கொட்டும்!
சொட்டுகின்ற வான்நீர் அமுதமாய்ச்
–சுகமாக நனைவேன்நான் மட்டும்!

 

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க