அன்பினியவர்களே!

அன்பான வணக்கங்கள். ஆண்டின் முடிவிலே, அடுத்தொரு ஆண்டின் ஆரம்பத்திலே எனதி 2016ஆம் ஆண்டின் இறுதி மடலினூடாக உங்களுடன் இணைகிறேன். அடுத்த மடல் உங்களோடு பேசும்போது அது புதியதோர் ஆண்டின் புதுமடலாக மலர்ந்திருக்கும் என்பதுவே உண்மையாகிறது. முடியும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனக்குள்ளே அவிழ்க்காத பல முடிச்சுக்களை அடுக்கி வைத்துக் கொண்டே மறைகிறது. உள்ளத்தை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்தும் பல உன்னத நிகழ்வுகளைத் தன்னுள்ளே தாங்கிக் கொள்கிறது. தொட்ட பல மைல் கற்களையும், ஏக்கங்களாகத் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பல நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகளையும் உள்ளடக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டினை உதைத்துச் சரித்திரம் எனும் ஆழியினுள் தள்ளிக்கொண்டே அடுத்த ஆண்டு பிறக்கிறது. புதிய உத்வேகம், புதிய எதிர்பார்ப்புகள், புதிய முனைப்போடு எதிர்கொள்ளும் காலச் சவால்கள் என அனைத்தையும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டு புதிய ஆண்டினுள் நாம் நுழைகிறோம்.

2017 எனும் ஆண்டு நான் வாழும் இந்த ஐக்கிய இராச்சியம், உலக நாடுகள் என அனைத்திலும் பல மாற்றங்களை எதிர்நோக்கிக் கொண்டே பிறக்கிறது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வோர் இலக்கு, ஒவ்வோர் எதிர்பார்ப்பு, ஒவ்வோர் இலட்சியம் என பலதரப்பட்ட எண்ணங்களைத் தாங்கிக் கொண்டே நாம் வரும் புது ஆண்டினை எதிர்கொள்கிறோம். இவைகளில் நாம் எதிர்பார்த்தவைகள் எத்தனை நிறைவேற்றப்படப் போகின்றதோ அறியேன். ஆனால் நிச்சயம் எமக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அல்லது அதிர்ச்சி தரக்கூடிய மாற்றங்கள் நிச்சயம் அடுத்த ஆண்டில் நிகழத்தான் போகின்றது. நிகழும் அம்மாற்றங்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அவற்றை எமக்கு அனுகூலமானவைகளாகவும், எமது வாழ்வை மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வகையில் வாழக்கூடியதாகவும் அமைத்துக் கொள்ளும் வல்லமை எமக்கு எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதிலேயே அனைத்தும் தங்கியுள்ளது.

நாமனைவரும் வரும் மாற்றங்களை ஏற்றுக் கொண்டு தாங்கிக் கொண்டு வாழும் தைரியம் படைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனும் பிரார்த்தனையோடு வாசக நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும், எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் ஆதரவும் அளித்து வரும் வல்லமை நிர்வாகக் குழுவினருக்கும் எனது அன்பான ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

மீண்டும் அடுத்த மடலில்…

அன்புடன்
சக்தி சக்திதாசன்

***

செடியொன்றில் புதுமலர்
பூப்பது போலவே இங்கு
ஆண்டொன்று அவனியில்
அழகாய்ப் புலருது பாரீர்!

நிறைவேறிய நிகழ்வுகள்
நிகழ்வுறாக் கனவுகள் என
நிகழ்வுகள் பலவற்றைத் தாங்கிய
ஆண்டொன்று மெதுவாய் மறையுது!

துடித்திடும் உணர்வுகள் எமக்குள்
துளிர்த்திடும் உன்னத எண்ணங்கள்
மிளிர்ந்திடட்டும் வருமிந்த இனிய
பிறந்திடும் வருடத்தில் தோழர்களே!

ஒவ்வொன்றாய்ப் பல வருடங்கள்
ஓடியோடிப் புதைந்திட்டன
தேடி நாம் ஓடிய பயணங்கள்
தொடர்ந்தும் தேடல்களிலே

பூக்கட்டும் பல புன்னகைப் பொழுதுகள்
போகட்டும் வருத்திய பல நிகழ்வுகள்
சிந்தைநிறை உள்ளங்கள் அனைத்துக்கும்
சிறப்பான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.