திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav

”பைகொண்ட பாம்பில் பசுவோ(டு) அமர்ந்ததனை,
மெய்கண்ட ஸூரியாய் மேய்த்திடும், -வைகுண்ட
நாதர்க்கு ,நாட்காலே நீராடும் நங்கையாம்
கோதையின் கீதையே(திருப்பாவை) காப்பு’’….

(OR)
நாதர்க்கு நாட்காலே நீராடி நின்னளிப்பு(கேசவ்)
ஃபாதர்க்கு(FATHERக்கு) தந்தாய் ஃபிகர்(FIGURE)”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க