எட்டாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் “வல்லமைக்கு” வாழ்த்து::

=============

av

சிந்தனை செயல் முன்னேற்ற மெனும்..
சீரிய நோக்கில் ஆண்டேழைக் கடந்து..

எடுத்துக் கொண்ட மூன்றிலக்கை முற்றாக..
எட்டுமுன் நோக்கோடு பட்டுச் சிறகுவிரித்து..

எட்டா மாண்டிற்குள் நுழைந்து மேலும்
எட்டு திக்கிலும்நீ பறக்க வேண்டும்..!

மின்னி தழோடு நில்லாமல் தழைத்துமேலும்..
மின்னு மிதழாக நானிலத்தில்நீ வரவேண்டும்..!

எட்டாதிருக்கும் இனியபல கனியை இனி..
எட்டிப் பறித்திட இணைந்து முயல்வோம்..!

மற்றை ஒவ்வொன்றாக எட்டும் முன்னே..
ஒற்றை எட்டில் அடுத்ததை எட்டுவோம்..!

வலிய தமிழாலே உறவெமக்கு உண்டென்றாலது..
வல்லமைக்கு ஈடாக வேறேதும் இல்லையன்றோ..!

தேன்தமிழை தேசம்விட்டு தேசம் சென்று..
மின்இதழால் வாசம் பரப்பும் வலையன்பருக்கும்..

வல்லமைக்கும் வாழ்த்துச் சொல்லி தமிழால்..
வலு சேர்க்கும் வண்ணம்நாம் ஒன்றிணைவோம்..!

வல்லமையெனும் தமிழ்த்தேர் உலகெலாம் வலம்வர..
வளமிக்க தமிழுடன் வடம்பிடிக்க வாரிர்வலிமையுடன்..!

அன்புடன்
பெருவை பார்த்தசாரதி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *