திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav

’’வங்கக் கடல்கடைந்து வந்த அமுதினை
தங்கக் குடமேந்தி தாயாகி -சிங்கன்
வினியோகம் செய்கிறான் வள்ளல் பசுவாய்
இனியோகச் ஷேமம்தான் இங்கு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க