திருமால் திருப்புகழ்பொது

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

FullSizeRender
“சாமயஜுர் ரிக்கதர்வ கானரச கீதையை 
  ஆமை உருவெடுத்து அன்றளித்த -வாமன 
  மீனவ ராகசிம்ம மூணுராம கண்ணனாய் 
  ஆனகல்கி மூர்த்தி அவர்”….கிரேசி மோகன்…
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க