திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170920 - Mahalaya 02 - Shailaputri-lr

‘காளை தனிலமர்ந்து, கையில் கமலமும்,
சூலமும் கொண்டு சயிலமகள்(இமவான் புத்ரி-சயிலம் மலை) , -நாளை(DATE)
நமக்களிக்க வந்தாள், நவராத்ரி நாளில்
அமர்க்களம் அம்பாள் அழகு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க