கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

’ஹரியின் லஹரி’’…..!
————————————————

180116 - Sangeetha lahari -Krishna philharmonic-watercolour -lr 24x32cms
180116 – Sangeetha lahari -Krishna philharmonic-watercolour -lr 24x32cms

”அம்பாள் சவுந்தர்ய ஆழி(லஹரி), சகோதரன்-
நம்பாள் கிருஷ்ண நவநீதன் -கம்பால்(புல்லாங்குழல்)-
அரியின் லஹரி அடி(திருவடி)மாட்டுப் பொங்கல்’’
அரியா தவரிசையில் ’’ஆ(கோமாதா)’’….கிரேசி மோகன்….

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க