திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

IMG_5665

 

எந்தவேலை ஆனாலும், எந்தவேளை ஆனாலும்,
நந்தலாலா நிந்தன் நினைவாக -அந்தரங்க
ஸோல்மேடே கண்ணனே, டோல்கேட்டாம் வைகுண்ட
கால்மாட்டில் பால்மாட்டாய்க் கொள்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க