திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

பசு உவாச….!
——————————–

171030 Vatsalyam watercolour A4
171030 Vatsalyam watercolour A4

எண்ணம் ஒடுங்கிட ஏகாந்தம் கூடிட
கண்ணன் கருநீலக் காயாம்பூ -வண்ணன்
நினைப்பும் நாலுகாலன் நானும் கலக்க,
கனைப்பை மறந்தேனே காண்….!

 
”மாலோல பாகவதர், மாடை மடியிட்டு
தாலேலோ வாத்ஸல்ய தாலாட்டு: -ஏலேலோ
வாழ்க்கையில் சிக்கி வழிதவறும் எங்களை
ஊழ்கையில் சிக்கா(து) உதவு”….கிரேசி மோகன்….!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க