திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180423 – Tvameva -A4 -icam -lr

’’கன்றுபோல் என்றுமே கண்ணனே காப்பாக,
சென்றவர் சேவடியில் சேர்ந்திடு-நன்றிதைச்,
சொன்னது கேசவ், சரண்புகு சென்னியால்,:
ஒண்ணது ஒண்ணாக்கும் ஒண்ணு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க