கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

”ஸ்ரீ ரமண வசனாம்ருதம்’’….!

 

 

‘’சிரித்திடும் நானார்! , சிரிக்கவைக்கும் நானார்! ,
விறைத்திட சுடுகாட்டில் வேக -எறிந்திடும்
நானார்! ,எரிந்திடும் நானார்! , எரிந்தபின்
நானார்! , புனரபிதான் நான்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க