திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181012 Bhavani -wcol 24×32 icam lr

’’அம்பாளும் பார்த்திட, நம்பாள் நடராசர்
தெம்பாக ஆடுகிறார் தாண்டவம் ,-வம்பாள்
தபஸ்விகள் ஏவினர், தாருகா கானில்
அபஸ்மாரப் புல்(தர்ப்பை)மீ(து) அரன்போல்,-சபாஷ்நீ!
சிவானி! எருமை சிகைபிடித்துக் கொன்ற,
பவானி பவநோய் பிடி’’…. .கிரேசி மோகன்…!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க