நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ

110. குறிப்பறிதல்

குறள் 1091

இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து

இவளோட  மைபூசின கண்ணு பாக்குததுல ரெண்டு தினுசு நோக்கம் இருக்கு. ஒண்ணு எனக்கு சங்கடத்தத் தருததுக்கு. மத்தது அத நீக்குத மருந்தா இருக்கதுக்கு.

குறள் 1092

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது

நான் பாக்காத நேரம் என்னைய ஓரக்கண்ணால இவ பாக்குத பார்வை காதல்ல சரிபாதினு சொல்லிக்கிடமுடியாது. அதுக்கும் மேல.

குறள் 1093

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்

ஓரக்கண்ணால அவ என்னைய பாத்த பார்வையில வெக்கம் சாஸ்தி இருந்திச்சு. அது அவ என் மேல வச்சிருக்க நேசம்ங்குத பயிர வளக்கதுக்காவ ஊத்துத தண்ணி கணக்கா ஆவும்.

குறள் 1094

யானோக்கும் காலை நிலனோக்கும் நோக்காக்கால்
தானோக்கி மெல்ல நகும்

நான் பாக்குதப்போ அவ தலயக் குனிஞ்சி பூமியப் பாப்பா. நான் பாக்காத நேரம் என்னையக் கண்டு பைய தனக்குள்ளார சிரிச்சிக்கிடுவா.

குறள் 1095

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்

நேரா பாக்காம ஒரு கண்ண சுருக்கிவச்சாப்ல பாத்து பாத்து தனக்குள்ளார சந்தோசப்பட்டுக்கிடுதா.

குறள் 1096

உறாஅ தவர்போற் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்

நேசத்த மறைச்சிக்கிட்டு அசலார் கணக்கா கடுமையா வைதாலும் அவ நெஞ்சுக்குள்ளார இருக்க நேசம் வெரசலா வெளிய தெரிஞ்சிடும்.

குறள் 1097

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன் றுற்றார் குறிப்பு

கோவிச்சுக்கிடாம சொல்லுத கடுஞ்சொல்லும், பகையாளியப் பாக்குதது கணக்கா மொறைக்குததும் மனசுல நேசத்த வச்சிக்கிட்டு பொறத்த அசல்மனுசன் கணக்கா நடந்துக்கிடுதவங்களக் காட்டுத குறிப்பு ஆவும்.

குறள் 1098

அசையியற் குண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்

நான் பாக்குத நேரம் நேசத்த காணிக்காமாரி பைய சிரிப்பா. துடியிடை இருக்க அவ அப்பம் புது அழகோட இருக்கா..

குறள் 1099

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள

பொது எடத்துல முன்னப் பின்ன தெரியாதவுக கணக்கா பாத்துக்கிடுதது காதலர்களுக்கு பழக்கம் தான்.

குறள் 1100

கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல

கண்ணோட கண்ணு கலந்து நேசமா பார்வையாலேயே பேசிக்கிடுத நேரம் வாய்ப் பேச்சுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்ல.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க