அவன், அது, ஆத்மா! (3)

மீ. விசுவநாதன் புளியமரத்தடி ஜோசியர் அவன் பிறந்த பின்பு , அதன் குறிப்புகளை எடுத்துக் கொண்டு கல்லிடைக் குறிச்சியில் உள்ள கோட்டைத் தெரு புளியமரத்தட

Read More

“அம்மா”

  மீ.விசுவநாதன் உயிருள் உயிரைக் காத்து ஒருநாள் வெளியில் விட்டு பயிலும் பாச மெல்லாம் பாலுடன் ஊட்டி வந்து வெயிலும் மழைக்கு முள்ள வே

Read More

“குருவே வணக்கம்”

மீ.விசுவநாதன்   குருவே வணக்கம் குறையைக் களைய அருள்தா! மனத்துள் அழகுத் திருவின் உருதா! இனிநம் உறவுப் பிரிவைக் கருதா களிப்பே களி. (1)

Read More

காலம்

மீ.விசுவநாதன் மாமழை கொட்டிப்பின் மாமலை மீதிறங்கி பூநடை ஆறாகிப் போய்கடல் சேர்த்தல்போல் ஊரெல்லாம் சுற்றியே ஓய்ந்த மனமுள்ளே ஆரெனத் தேடு(ம்) அதை

Read More

அவன், அது , ஆத்மா

  (ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை)                                                        மீ.விசுவநாதன் அத்தியாயம் : இரண்டு வாழையடி வாழை "அவனது" அப்

Read More

காலம்

மீ.விசுவநாதன்   ஆர்பரிக்கும் பேரருவி ஆளோடும் ஆடுமே சேர்த்து அடித்துடன் சீறியே பாயுமாம் ; தீர்ப்பை இறைவனும் தீம்பின்றிக் கூறுவான் சீர

Read More

இன்று பிரதோஷ நன்னாள்!

-மீ.விசுவநாதன் இருண்ட மனதில் ஒளியானாய்; இயற்கை நியதிப் பொருளானாய்; உருண்டு புரண்டு அழுதாலும் உயிருள் குளிர்ந்த சுகமானாய்; சுருண்டு கிடக்கும் பாம்

Read More

கோபூஜை

-- மீ.விசுவநாதன். சத்யவாகீஸ்வரன் என்ற சத்யாவுக்கு முப்பத்திரெண்டு வயது இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதியன்றே முடிந்து விட்டது. அவன் கணக்கில் புலி. அதனால்

Read More

அவன், அது , ஆத்மா

மீ.விசுவநாதன் "கல்லிடைக் குறிச்சி" தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் , தென்பொதிகையின் அடிவாரத்தில் உள்ள ஒரு அழகான கிராமம் கல்ல

Read More

காலம்

மீ.விசுவநாதன் கனிவு , பணிவு , கவனச் சிறப்பு , பனிபோல் தெளிவாய்ப் பழகு மினிமை , உதவும் குணத்தா(ல்) உயர்ந்த பதவி பதமாய் அமைதல் பலம்.

Read More