ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 9

மீ. விசுவநாதன் "பிறவி நீங்க வழி" பிறவியாம் கடலில் நீந்திப் பேரின்பக் கரையில் ஏறத் துறவியின் பாதம் பற்றத் தோன்றியதோர் நேரம் என்னுள் குருவிபோல் சி

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 8

மீ. விசுவநாதன் குருவின் மகிமை சாரதா பீடம் தன்னில் தரவழி குருவம் சத்தை பாரதீ தேவி என்றே பக்தரும் பணிவ துண்டு! ஆயிரம் சான்று சொல்லி அவைகளை வி

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 7

மீ. விசுவநாதன் "ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம், ஸ்ரீ சன்னிதானம்" சீடர் வந்த பின்பு சேர்ந்தே எங்கும் செல்வர்; "சூடன் போன்ற தன்மை சுவாமி களென்று சொல்லி க

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 6

மீ. விசுவநாதன் "சன்யாசம் தந்தார் குருதேவர்" பூவி னாலே செய்த பொன்னாம் கரத்தி னாலே காவி உடையும், தண்ட கமண்ட லமுமே தந்து ஆவி சேர்த்த ணைத்து அன

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 4

மீ. விசுவநாதன் "அதிகாலைப் படிப்பு" அதிகாலை வேளை தன்னில் அமைதி யான போதில் மதிதானே விழித்தி ருக்கும் மனத்தில் பதியும் பாடம் விதிசெய்வாய் சீடா நீயு

Read More

கருணையாலே வெலவேண்டும்!

மீ.விசுவநாதன் வந்த பிறவிச் சுவடுக்கு - ஒரு வகையில் நன்மை செயவேண்டும் எந்த உயிர்க்கும் சுமையாக - நாம் இல்லா திருக்க வரம்வேண்டும் பூவாய், காயாய

Read More

சிரிப்புக்கு இவர்தானே சிரபுஞ்சி!

(நகைச்சுவை எழுத்தாளர், கவிஞர், நடிகர் கிரேஸி மோகன் அவர்களின் மறைவுக்கு வல்லமையின் ஆழ்ந்த இரங்கல். வல்லமையில் அவர் எழுதிய பல்லாயிரம் வெண்பாக்களும் சந

Read More

உதவிக் கரமாய் உருமாறு!

மீ.விசுவநாதன் தட்டித் தட்டிப் பார்க்கின்றான் - மனத் தங்கத் தரத்தை அறிகின்றான் முட்டி மோதித் தவித்தாலும் - உள் முழுதும் அவனே இருக்கின்றான். வே

Read More

“ஸ்ரீ வாணி பதிகம்”

    மீ.விசுவநாதன்   ஆயிரங் கோடி அருமைக் கவிகளைத் தாயெனும் சாரதை தந்தவள் - தூயவள் வாயிலே தாம்பூல மங்கலம் கொண்டவள்;

Read More

ஜீவன் முக்த ஜகத்குரு

-மீ.விசுவநாதன் உனக்கும் எனக்கும் தெரியுமா? - அந்த    உயர்ந்த துறவிப் பெருமைகள் ? கனக்கும் மனத்து கவலையை - அவர்    கரைத்து விடுவார் புரியுமா? சினத

Read More

சிவபிரதோஷம்

  "ஒரு வேண்டுகோள்"   மீ.விசுவநாதன் தீயின் நிறத்து மேனியனே - உமை தேவி மனத்து நாயகனே - எம் தாயின் குணத்துத் தந்தையனே -உயிர்த

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (23)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 23 பாலகாண்டம் திரிசங்கு மன்னன் சூர்யகுலத் தோன்றலான "திரிசங்கு" மன்னன் கொண்டிருக்கும் உடலோடு சொர்க்கத்தை

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (22)

    மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: 22 பாலகாண்டம் "ஜனகருடன் சந்திப்பு" சனகருடை நாட்டிற்குள் சடைமுனியும் சோதரரும் தவச்சாலை க

Read More

சிவபிரதோஷம்

மீ.விசுவநாதன்   "என்னுள் சும்மா இரு" பாற்கடலில் வந்ததென்னவோ கொஞ்சம் விஷம்தான் போதுமே ஒரு துளி அந்தத் துளியை நீ குடித்து உ

Read More