சேக்கிழார் பா நயம் – 22

-திருச்சி புலவர். இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரருக்குத் திருமணக்கோலம் புனைவித்து, உயர்ந்த குதிரையின் மேலேற்றி ஊர்வலம் வந்தார்கள்! அந்த ஊர்வலத்தில் உறவின

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் -21

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமணத்துக்குப் புறப்பட்ட காட்சியை, சேக்கிழார் மிகவும் நயம்படப் பாடுகிறார்! சுந்தரர் அந

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 17

-திருச்சி புலவர் இரா இராமமூர்த்தி ======================= திருவாரூரில் தேவஆஸ்ரய மண்டபம் எனப்படும் தேவாசிரிய மண்டபம் உள்ளது.இறைவனை ஆஸ்ரயித்த அடியார்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 16 (அந்நிலையே)

-திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி உலகில் நிகழும் இயல்பான நிகழ்ச்சிக்கு மாறுபட்ட நிகழ்ச்சி திருவாரூரில் நிகழ்ந்தது! தொடக்கம் இயல்பான உலகியலாக இருந்தால

Read More

சேக்கிழார்   பா நயம் – 13  

திருச்சி புலவர்.இராமமூர்த்தி ======================== அடுத்து, திருவாரூரில் ஆண்ட மனுநீதிச் சோழனின் சிறப்பு கூறப்படுகிறது! திருவாரூர் நகர்ச் சிறப்ப

Read More