சிக்கல் சிக்னல்…?

-நாகினி ஆழ்கடல் வேதனையை எதிர்த்து நம்பிக்கை நீச்சல் பயணத்தில் நீந்தி விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் அறிவுப் பாலம் கட்டிக்  கரைசேர்ந்த அறிவியல் வெ

Read More

வளர்க மக்கள்…

-நாகினி நிற்க இடமில்லை மரங்களைச் சாய்த்து எழுந்தன குடியிருப்புகள்... **** பெருக்கெடுக்கும் வெள்ளம் குறையவே இல்லை பிறவி மழை... ****

Read More

திருவள்ளுவர்

-நாகினி குறள் வெண்பாவில் மருள் நீக்கிடும்                                                         அருள் பாக்களை முப்பாலில் இலக்கியச்சுவை க

Read More