கண்ணனின் தாசனடா!

-வெ.விஜய் "கட்டழ கானதோர் கற்பனை ராஜ்ஜியம்"  என்கிற கண்ணதாசன் பாடலின் சந்தத்தில் எழுதியது... தத்துவப் பாடலும் காதல் கவிதையும் தந்தவன் தாசனடா - த

Read More

வண்ணத்தமிழ் பாட்டிசைத்த வரகவி

மரபின் மைந்தன் முத்தையா காலத்தின் தோள்களிலே குயிலாக உட்கார்ந்து கானங்கள் இசைத்தவனைப் பாடு காற்றுவரும் திசையெல்லாம் குளிர்ந்துவரும் அவன்பாட்டில்

Read More

காலமெலாம் வாழும் கண்ணதாசன்!

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா திரையுலகில் புகுந்தாலும் திறலுடைய சொற்கொண்டு பலருடைய மனமுறையப் பாடியவர் நின்றாரே நிலைநிற்கும் பலகரு

Read More

இன்பமுடன் வாழ்த்துகிறோம் (கவியரசர் பிறந்தநாளுக்கான கவிதை)

எம். ஜெயராமசர்மா.. மெல்பேண் .. அவுஸ்த்திரேலியா    திரையுலகில் புகுந்தாலும் திறலுடைய சொற்கொண்டு         பலருடைய மனமுறையப் பாடியவர் நின்றாரே

Read More