காலங்களில் அவன் வசந்தம் – 72ஆவது நிகழ்ச்சி

இசைக்கவி ரமணன் வழங்கும் காலங்களில் அவன் வசந்தம் – 72ஆவது நிகழ்ச்சி.

சிறப்பு விருந்தினர் – முனைவர் சரோஜினி செல்லக்கிருஷ்ணன் (சிங்கை)

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க