புலமைக் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும்

கௌசி, ஜெர்மனி உலகத்தில் போட்டி இல்லாத வாழ்க்கை எங்குமே இல்லை. உணவுக்காக மிருகங்கள் போட்டி போட்டுக் கொள்ளுகின்றன. புகழுக்காகவும் பெருமைக்காகவும் மனிதர

Read More

(Peer Reviewed) கம்பராமாயணம் மிதிலைக் காட்சிப் படலத்தில் அகத்திணை மரபும் மாற்றமும்

முனைவர் ஹெப்ஸி ரோஸ் மேரி.அ உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை, கேரளப் பல்கலைக்கழகம், திருவனந்தபுரம் கம்பராமாயணம் மிதிலைக் காட்சிப் படலத்தில் அகத்திண

Read More

கம்பனும், வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு – 1

கம்பனும், வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு - 1  அகலியை சாப விமோசனம், இராமன்-சீதை முதல் சந்திப்பு ஒரு அரிசோனன் இராமாயணம் என்றாலே நம் நினைவுக்க

Read More

கொட்டம் அடக்கிய காற்சிலம்பு

விசாலம் ஒரு சமயம் சோழ நாட்டிலிருந்த கவியரசர் கம்பர், சோழ மன்னருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேற்றுமையால் பாண்டிய நாடு சென்றார். போகும் வழியெல்லாம் பசுஞ்சோலையா

Read More