கவியரசர் படைப்புகள் – ஆன்மீகக் கோணம் …. 2

ஆகாயம், வெண்ணிலவு, கடலலைகள், ஆதவன் இவையனைத்தும் தத்தம் கடமைகளைச் சரியான நேரத்தில் சரியான வகையில் புரிகின்றன. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்கமைத்த சக்

Read More

காலத்தால் அழியாக் கவிஞன்

சக்திசக்திதாசன் ஜூன் 24 எப்படி தன்னைப் பெருமையாக்கிக் கொண்டது ? இந்த தினத்தில் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் நடந்தேறியிருக்கலாம். . எத்தனையோ கோடி மக்கள் பி

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல் . . . . (240)

சக்திசக்திதாசன் அன்பினியவர்களே ! அன்பான வணக்கங்களுடன் இவ்வாரம் உங்களை இம்மடல் மூலம் வந்தடைவதில் மகிழ்கிறேன்.. இங்கிலாந்து நாட்டினை வெப்பாலை கடந்த சி

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல் . . . . . (138)

சக்திசக்திதாசன் அன்பினியவர்களே ! இனிய வணக்கங்கள். 2015ம் ஆண்டில் இரண்டாவது மடல் உங்களுக்கு வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். காலத்தின் வேகத்திற்கு எம்மால

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல் . . . . (137)

சக்திசக்திதாசன் அன்பினியவர்களே இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். அவசரமாக ஓடி மறையும் 2014 இலிருந்து பொலிவுடன் புலரும் 2015க்குள் நுழையும் வ

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல்!…(73)

 சக்திசக்திதாசன் அன்பினியவர்களே ! அன்புடை வாசக உள்ளங்களுடன் அடுத்தொரு மடலில் இணைவதில் மகிழ்கிறேன். இங்கிலாந்து பல்வேறு இனத்தவர் , பல்வேறு சமூகங்க

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல் – (34)

  சக்தி சக்திதாசன் அன்பினியவர்களே ! ஆணும், பெண்ணும் உலகில் சமநிலை கொண்டவர்கள் எனும் கருத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக சிவன் அர்த்தநாரீசுவரராக தன்னைக் காட்ட

Read More

இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மடல் … (33)

  சக்தி சக்திதாசன் அன்பினியவர்களே ! காலவேகத்தின் பரிணாம மாற்றம் நாகரீகம் எனும் போர்வையில் உச்சத்தை எட்டிப்பிடிக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொ

Read More