நன்றி

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம் பார்கவி  அந்த அடுக்குமாடிக்   குடியிருப்பிற்கு  வந்து ஒரு வாரம் தான் ஆகியிருந்தது. அவர்களது அடுக்குமாடித் தொகுதியில் மூன்று

Read More

நினைவுகள் !!!

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   ஏடெடுத்து எழுதி வைக்க எத்துனையோ நினைவுகளுண்டு !!! நினைவுகளை எல்லாம் வண்ண மலர்ச்சரமாக்கி அம்மலர்கள

Read More

ஆசான்

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   அன்னையும் பிதாவும் கொடுத்த அறிவினை சுடர் விட்டெரிய செய்யும் தூண்டுகோல் !!!   கண்டிக்க

Read More

பெண்மை !!!

  பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   மகளிர் தினம் அன்னையர் தினம் என்று சொற்ப நாட்கள் மட்டும் கொண்டாடப் படவேண்டியதல்ல பெண்மை !!!

Read More

ஆசான்

பி .தமிழ்முகில் நீலமேகம் அன்று  கல்லூரியின் கடைசி  வேலை நாள். பரீட்சைகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து, அன்று  விடைத்தாட்கள் விநியோகிக்கப் பட்டு, மாணவர்க

Read More

இயற்கை

    பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   இறைவனின் திறமையில் உருவான கற்பனை  ஓவியம் ........ உலகம்.... இறைவன் தன் எண்ணற்ற

Read More

முரண்

    பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   ஆதவன் கூட தூக்கக் கலக்கத்தினின்று விடுபடாத இந்த கருக்கலில் எங்கோ அவசரமாய் எதையோ தேடி

Read More

மின்வெட்டு !!!

  பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   ஏர் கண்டிஷனும்  ஃபேனும்  தான் உதவாமல் போய்விட கைகொடுப்பது பனையும் தென்னையும்  தான் - விசிறிகளாய் !!

Read More

தொலைதூரக் காதல்

    பி.தமிழ் முகில் நீலமேகம்   உன் நினைவுகளில் நானும் என் நினைவுகளில் நீயும் நீங்காது நிலைத்திருக்க தூரமும் தொலைவு

Read More

இனி ஒரு பிறவி வேண்டாம்…!

    பி.தமிழ் முகில் நீலமேகம்   செய்நன்றி தனை மறந்து முகத்துக்கு முன் துதியும் முதுகுக்குப் பின் மிதியடியும் மலிந்த

Read More

ப்ரைவசி

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்               ஶ்ரீலஷ்மி, அந்த அப்பார்ட்மென்ட்ற்கு புதிதாய் தன் பிள்ளை மற்றும் கணவர் சுகந்தனுடன் வந்து குடியேறியிருந்தாள

Read More

கரைசேரா ஓடங்கள்

  தமிழ்முகில்                     கண்ணின் இமையென பாதுகாத்து நின்ற தாயும் நினைவிற்கு வ

Read More