“பெரும் தலைவர்” – கர்மவீரர் காமராசர்!

--திருக்குவளை மீ.லதா. தமிழ்நாட்டின் தலைமகன் இந்தியாவின் பெருந்தலைவன் பிள்ளை மனம் கொண்ட தங்கமகன் கம்பீர நடை கொண்ட சிங்கமகன் செல்வம் சேர்க்காத

Read More

இதயம் கவர்ந்தவன்!

-திருக்குவளை மீ.லதா உன்  காந்தப் பார்வையின் இழுப்பட்ட விசையால் இடம் மாறியது எனது இதயமடா! விலகி செல்லும் போது வீணாய் அழைத்து போனது உன் பின்னால் எ

Read More

பெண்ணே கேளாயோ!

-திருக்குவளை மீ.லதா உடைக்கப்பட்டன பெண்கையில்  விலங்கென்று பெருமை கொள்பவனே உடைத்தும் எதற்கு உன்னிடம் சாவி? உனக்குப் பின்னால் பெண் என்பதாலோ? உன

Read More

வீறுகொண்டு எழு!

-திருக்குவளை மீ.லதா வீரம் விளைந்த மண்ணு! விவேகம் நிறைந்த மண்ணு! பெண்மையைப் போற்றும் மண்ணு!       புலி விரட்டிய பெண்டிரும் போர் புரிந்த  பெண்

Read More

பேருந்துப் பயணம்!

மீ.லதா, திருக்குவளை பரபரப்பான  காலைப்பொழுது அடித்துப் பிடித்துக் கிளம்பிச் சன்னலோர இருக்கை பிடித்து ’அப்பாடா!’ என்று பெருமூச்சி, பேருந்தில் அமர

Read More

வாழ்க்கைப் பயணம்

-திருக்குவளை மீ.லதா  பால் நிலவாய் வண்ணம் கொண்டேன் பருவம் மாறக் கனவு கண்டேன் கார்முகில் வண்ணன் கரம் பிடித்தேன் காவிரி நதியில் சங்கமித்தேன்

Read More