சொட்டவாளக்குட்டி!

  ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம்களவாணி, வாகை சூட வா திரைப்படங்களுக்கு நீங்கள் தந்த ஆதரவை தொடர்ந்து, நான் இயக்கும் மூன்றாவது படத்திற்கு சொட்டவாளக்குட்டி என

Read More

எத்திராஜ் கல்லூரியில் கொஞ்சம் காபி கொஞ்சம் காதல்!

கொஞ்சம் காபி கொஞ்சம் காபி கொஞ்சம் காதல் படத்தின் விளம்பரப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி பிப்ரவரி 9,2012 அன்று சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியில் சிறப்பாக துவங்கியது

Read More