பாரதிக்குத் தெரிந்த மொழிகள் (2)

ஹரி கிருஷ்ணன் பாரதி தன் வடமொழிப் புலமையைப் பற்றி ஓரிடத்தில் போகிற போக்கில் குறிப்பிட்டிருக்கிறான். தற்போது சுயசரிதை என்றறியப்படும் ‘கனவு‘ நெடும

Read More

பாரதிக்குத் தெரிந்த மொழிகள்

ஹரி கிருஷ்ணன் பாரதிக்கு எத்தனை மொழிகள் தெரியும் என்பது இணையத்தில் நெடுங்காலமாக விவாதப் பொருளாக இருந்து வருகிறது. விக்கிபீடியா பாரதிக்கு 29 இந்திய ம

Read More

பாஞ்சாலி சபத உரை (பாகம் – 1 ஆ)

  ஹரிகிருஷ்ணன் பாஞ்சாலி சபத உரை (பாகம் - 1 அ) ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் - அதன்    உச்சியின் மேல்வந்தே மாதரமென்றேபாங்கின் எழுதித் திகழும் - ச

Read More