புத்தக மதிப்புரை : Astrophysics for People in a Hurry

1

முனைவர் நடராஜன் ஸ்ரீதர்
ஆற்றல் அறிவியல் துறை
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
காரைக்குடி
natarajangravity@gmail.com

Astrophysics for People in a Hurry என்ற புத்தகம் (தமிழில்  அவசரமாய் செல்வோருக்கு வான இயற்பியல்  என்று சொல்லலாம்) மிகப்பெரும் இயற்பியலாளர் நீல் டீகிரீஸ் டைசன் என்பாரால் எழுதப்பட்டுள்ளது. புத்தகம் வானியல் குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை அலசுகிறது. பிரபஞ்சத்தின் முதல் நிமிடங்கள், விண்மீன்கள், விண்மீன் கூட்டங்கள், கோள்கள், வானத்திலுள்ள வேதியியல் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி இந்நூல் விரிவாக அலசுகிறது.

இப்புத்தகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் அலசப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து இக்கட்டுரையில் சுருக்கமாகக் காண்போம்.

காமா கதிர்கள் முதல் ரேடியோ அலைகள் ஈறாக ஒட்டுமொத்த மின்காநத அலைகளைப் பற்றி மிக விரிவாக விளக்குகிறார் டைசன். எந்தெந்த அலை நீளங்களைக் கொண்டு எந்தெந்த வானியற்பியல் பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் குறித்தும் தெளிவுற விளக்குகிறார். உதாரணமாக மைக்ரோ அலைகளைக் கொண்டு பிரபஞ்சத்தின் பின்புல  வெப்பநிலையைக் கணக்கிடலாம் என்றும், ரேடியோ அலைகளைக் கொண்டு துடிப்பு விண்மீன்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் விரிவாக விளக்குகிறார். நமது கண்கள் எவ்வகையான ஒளிகளைத் தெரிந்துகொள்ளும் மற்றும் நாம் கண்ணால் காணும் ஒளிகளைத் தவிர பிரபஞ்சம் எந்த அளவு மின்காந்த அலைகளால்

நிரப்பப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் எளிய முறையில் விளக்கியுள்ளார்  டைசன்.

இந்நூலின்  முதல் அத்தியாயம் பிரபஞ்சம் தோன்றிய ஆரம்ப நிமிடங்களைப் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது. முதல் மூன்று நிமிடங்களில் பிரபஞ்சம் எவ்வாறு இருந்திருக்கக்கூடும் என்பதில்  ஆரம்பித்து பூமியின் உருவாக்கம் வரை முதல் அத்தியாயம் தெளிவாக விளக்குகிறது. முதல் எலக்ட்ரான் தோன்றியதிலிருந்து பிரபஞ்சத்தில் இன்றைய நிலை வரை சற்று விரிவாகவே அலசுகிறது முதல் அத்தியாயம்.

இரண்டாவது அத்தியாயம் பூமியைப் பற்றி விளக்குகிறது. பூமியில் உள்ள சிறப்புமிக்கத் தனிமங்கள் மற்றும் பூமியிலிருந்து நாம் செய்த சாதனைகள், விண்வெளிப் பயணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் ஆகியவை குறித்து விவரிக்கிறார் டைசன்.  நட்சத்திரக் கூட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள வெளியைப் பற்றி மிக விரிவாகப் பின்வரும் அத்தியாயங்களில் விளக்குகிறார்.  மேலும் நட்சத்திரக் கூட்டங்களின் இயக்கங்கள் பற்றியும் மற்றும் அவற்றின் வடிவங்கள் பற்றியும் தெளிவாக அந்தந்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார்.

பல விந்தையான செய்திகளையும் இந்த புத்தகத்தில் அள்ளித் தெளிக்கிறார். உதாரணமாக பிரபஞ்ச பின்புல வெப்ப நிலையைக் கண்டறிய செய்யப்பட்ட ஆய்வில் ஆரம்பகட்டத்தில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட மாற்றங்கள் அதன் தரவுகளில் கிடைத்தனவாம். இது பெல் ஆய்வுகூடத்தில் நிகழ்ந்தது. இதை ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்த பொறியிலாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வகையான தரவு மாறுதல்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தனராம்.  அது  என்னவென்று தேடிப் பார்த்தபோது அந்த அலைவாங்கியில் புறாவின் எச்சங்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாம். அதுவே அந்த தரவுகளில் சில மாறுதல்களை கொடுத்தது என்றும் அவர் விந்தையாக சில வரலாற்றுத் தகவல்களை தெரிவிக்கிறார்.

இந்த பிரபஞ்சத்தின் விந்தையான விஷயங்களில் ஒன்று டார்க் மேட்டர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இருள் பொருள்.  இதன் கண்டுபிடிப்பு  மற்றும் இது எவ்வாறு ஈர்ப்பியல் ரீதியாக விண்மீன் பேரடைகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதைக் குறித்தும் அத்தியாயம் ஐந்தில் விவரிக்கிறார் டைசன். இருள் பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விந்தையான வரலாற்றுச் செய்தியையும் விளக்குகிறார்.

எந்தெந்தத் தனிமங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்பது குறித்து விரிவாக அலசுகிறார் நீல் டிகிரீஸ் டைசன். பூமிக்கு வெளியே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் தனிமம் என்பது ஹீலியம் எனத் தெரிவிக்கிறார். ஐன்ஸ்டைனின் பெயரில் கூட ஒரு தனிமம் இருக்கிறதாம். மேலும் எவ்வாறு இத்தகைய தனிமங்கள் பூமிக்கு வந்திருக்கக் கூடும் என்பதையும் அவர் தெரிவிக்கிறார். பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஹைட்ரஜன் நிறைந்திருந்தாலும் எவ்வாறு பூமியில் இத்தகைய அதிகமான உலோகங்கள் செறிந்துள்ளன என்ற கேள்விக்கு பதிலாக இவையெல்லாம் நட்சத்திரங்களின் வெடிப்பிலிருந்து வந்திருக்கக் கூடும் எனத் தெரிவிக்கிறார். கதிரியக்கத் தனிமங்களின் விசித்திரமான பண்புகளையும் டைசன் இப்புத்தகத்தில் பட்டியலிடுகிறார்.

ஐன்ஸ்டைன் தனது புலக் கொள்கையை வெளியிட்ட பிறகு அவர் தனது தத்துவத்தில் உள்ள மிகப்பெரும் தவறு என்று குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சவியல் மாறிலி எவ்வாறு தற்போது இருள் ஆற்றலாக ஆய்வாளர்களால் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்று அத்தியாயம் ஆறில் விரிவாக எழுதுகிறார். இருள் ஆற்றல் மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் விரிவு ஆகியவற்றை அலசுகிறது இந்த அத்தியாயம்.  எவ்வாறு நெபுலாக்களைக் கொண்டு பிரபஞ்சம் விரிவடைவதையும் மற்றும் இருள் ஆற்றலின் இருப்பு குறித்தும் விளக்கம் தரப்படுகிறது என்பதை இந்த அத்தியாயம் மிக விரிவாகவே விளக்குகிறது.

ஒன்று தெரியுமா நீல் டிகிரீஸ் டைசனின் பெயரில் எரிகல் ஒன்று உள்ளது. 2000மாவது ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு எரிகல்லுக்கு 13123-டைசன் என்று நீல் டிகிரீஸ் டைசனின் பெருமைகளைப் பறைசாற்றும் விதமாக பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

நாம் வேற்றுக்கிரக உயிரினங்களை அறிவியலின் வளர்ச்சியின் நீட்சியாகத் தேடி வருகிறோம். வேற்றுகிரகத்தில் ஏதாவது உயிர் இருக்குமா அல்லது வேற்று கிரகவாசிகள் பூமிக்கு வந்திருப்பார்களா என்பது போன்ற கேள்விகளை முன்னிறுத்தி அறிவியல்  தமது தேடலை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறது.  இந்நூலின் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் அத்தகைய தேடல் குறித்தும்

டைசன் விளக்குகிறார். வேறு கிரகங்களில் உயிர்கள் வாழ்வதற்குத் தகுதியானவை என்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது என்றும் மேலும் எத்தகைய அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு வேற்று கிரகங்களைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்பது குறித்தும் விரிவாக எழுதுகிறார் டைசன். உதாரணமாக ஒரு  நட்சத்திரத்தைச் சுற்றி வரும் ஒரு கிரகத்தைக் கண்டறிய, அதன் பிரகாசம் குறைவதை வைத்து கணக்கீடுகள் செய்து ஒரு கிரகத்தில் இயங்கியலைக் கணக்கிட முடியும் என்று தெரிவிக்கிறார். மேலும் ஒரு கிரகத்தில் பட்டு பிரதிபலிக்கும் ஒளியைக் கொண்டு அக்கிரகத்தின் என்னென்ன வேதியல் மூலக்கூறுகள் இருக்கக்கூடும் என்பதையும் விரிவாக விளக்குகிறார். இவையெல்லாம் வைத்து ஒரு வேளை அறிவார்ந்த வேற்று கிரக உயிரினங்கள் பூமியைத் தேடினால் அவைகள் பூமியை எந்தெந்த வகையில் பூமியின் இருப்பைக் கணக்கிட முடியும் என்பதையும் டைசன் மிக விரிவாக விளக்குகிறார். வேற்றுக்கிரக உயிரினங்களின் பார்வையில் பூமியை ஒரு அறிவார்ந்த உயிரினங்கள் வாழும் கோளாகக் கணக்கிட்டு அதன் இருப்பிடத்தைப் பற்றி விளக்குகிறார்.

இப்புத்தகத்தின் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் உலகில் சமநிலையற்றத் தன்மையை விவரிக்கிறார். நாமெல்லாம் வானத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது பூமியில் பல்வேறு குழப்பமான சூழல்கள் நிகழ்கின்றன என்பதை அவர் மறுக்கவில்லை. சமூக வாழ்வில் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளையும் அவர் கடுமையாகச் சாடுகிறார்.

இந்த அற்புதமான புத்தகம் அறிவியலை ஆர்வத்துடன் கற்றுக் கொள்ளவும் மற்றும் பிரபஞ்சவியலின் வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்ளவும் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம். வாங்கிப் படித்துப் பயன்பெறுங்கள்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “புத்தக மதிப்புரை : Astrophysics for People in a Hurry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *