குமரி எஸ். நீலகண்டன்

Commonwealth2010

கோடிகளுடன் கொண்டாடியாச்சு
காமன்வெல்த் 2010.

சேர்த்தவர்கள் சேர்த்த
செல்வங்கள் போக

எஞ்சியவை சேறுகளாய்
வீதியில் மிதக்க

தேசியக் கொடி உயர்த்தி
ஒட்டிய வயிறுடன்

உலக வரைபடங்கள்
உள் நெஞ்சினில் தெரிய

வெற்றி…. வெற்றியெனக்
கூக்குரலிட்டான்

விளையாட்டரங்கின்
வெகு அருகில்
வீதியொன்றில் சிறுவன்…..

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

3 thoughts on “காமன்வெல்த் 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *