அனைத்துலக முருகபக்தி மாநாடு 2012

 

மறவன்புலவு க.சச்சிதானந்தன்

அனைவருக்கும் செய்தி சொல்க,

அனைவருடனும் பகிர்க

அனைத்துலக முருகபக்தி மாநாடு 2012
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MURUGA BHAKTHI 2012

ஏற்பாடு
1. திருமுருகன், திருவாக்குத் திருபீடம், பெட்டாலிங் ஜெயா, மலேசியா

2. மலாயாப் பல்கலைக்கழக, இந்திய ஆளிணிவியல் துறை, குவாலாலும்பூர், மலேசியா.

UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA.
Tel: +6-016-3221635
+6-016-6371705, +6-012-3547780
EMAIL:
muruganconference2012@hotmail.com
WEB :
www.thirupeedam.org.my

முருகன் அடியார்கள் மலேசியாவுக்குப் பதிவு விண்ணப்பம் அனுப்புக.
புலமையாளர் கட்டுரை அனுப்புக.
உலகெங்கும் உள்ள முருகன் கோயிலார் தத்தம் விவரங்களை அனுப்புக,
மாநாட்டுக்கு வருக, பதிவு விண்ணப்பம் அனுப்புக.

இணப்புகள் பார்க்க.

 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0?

 ui=2&ik=2714f72823&view=att&th=135a24f9155fb83d&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gyxkyftz0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-WYDatg4uqevcePCQ9PW-

6&sadet=1329871314916&sads=bNOUoOWdhFINXlsr5epvQbNe5rQ&sadssc=1

 

 

ஓம் முருகா சரணம்

அனைத்துலக முருகபக்தி மாநாடு 2012
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MURUGA BHAKTHI 2012

DELEGATES REGISTRATION FORM

TITLE : HIS HOLINESS / HIS EXCELLANCY / TANSRI /DATOSERI/ DATO / DR / THIRU /

THIRUMATHI/ THIRUCHELVI ______________________________________________________________

NAME : ______________________________________________________________________________

ADDRESS :____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

POST CODE : ________________________, COUNTRY_______________________________________

EMAIL : _____________________________ MOBILE / CONTACT NOS:_________________________

NATIONALITY :_______________________ PASSPORT NOS: (FOREIGENERS ONLY ) ______________________

NRIC NOS: ( IDENTITY CARD -(FOR MALAYSIANS ONLY)______________________________________________

* PLEASE DETAIL SUBMISSION OF ARTICLES ( IF ANY) : ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

I , GLADLY WISH TO PARTICIPATE IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MURUGA BHAKTHI 2012 TO BE HELD AT MALAYSIA FROM 9TH AUGUST 2012 TILL 12TH AUGUST 2012 AND WILL SUPPORT THE CONFERENCE IN ALL IT’ S DIVINE AND BHAKTHI ACTIVITIES OF OUR LORD MURUGA PERUMAAN .

MURUGA CHARANAM ,

________________________________
(SIGNATURE)

______________________________________________________________________________________
DELEGATE FEE :

MALAYSIAN DELEGATE: * A) MYR 150.00 ** B) MYR 200.00

FOREIGN DELEGATES : * A) USD 50.00 ** B) USD 65.00

* PARTICIPATION AT ALL SESSIONS , FOOD & CONFERENCE MATERIALS

** PARTICIPATION AT ALL SESSIONS , FOOD , CONFERENCE MATERIALS , AND HOSTEL ACCOMADATION AS TWIN SHARING BASIS .

DELEGATE’S FEE SHALL BE PAID BY BANK DRAFT OR OTHER TRANSFER’S THROUGH BANK TO OUR ACCOUNT. ACCOUNT’S DETAIL WILL BE GIVEN BY EMAIL AFTER RECEIVING THE REGISTRATION FORM .
_______________________________________________( FOR OFFICIAL NOTES ONLY ) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 படத்திற்கு நன்றி:

http://cutcaster.com/photo/100319617-Lord-Murugan-statue-Batu-Caves/

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *