புத்தாண்டு வாழ்த்து

 

செண்பக ஜெகதீசன்

நந்தன வந்தது நலம்தரவே
நன்றாய் மலரந்தது புத்தாண்டாய்,
சிந்தையில் கொண்டிடு சித்திரையை
சீரெலாம் தந்திடும் இத்தரைக்கே,
சிந்திய வியர்வை பலன்தந்தது
சிறப்பெலாம் வாழ்வில் மலர்கின்றது,
வந்திடும் செந்தமிழ்ப் புத்தாண்டிலே
வாழ்த்துவோம் வளமுடன் வாழ்கெனவே…!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.