பிச்சினிக்காடு இளங்கோbag-images

எல்லோரும் இருக்கிறார்கள்
இங்கே
இங்கேயே அவர்கள்
எங்கேயோ இருக்கிறார்கள்

எதிரில் இருக்கிறார்கள்
எனினும்
எதிரிலும் இல்லை
எதிரியாகவும் இல்லை

இது
இன்றைக்கு
எல்லைகள் கடந்த நிலை

எல்லா நாட்டிலும்
இதுதான் நிலை

கைப்பேசி
கையடக்கக்கணினி
பண்பலை வானொலி
காரணங்கள்

தோற்றமாயையோடுதான்
தொடர்கிறது வாழ்க்கை

சுருக்கமாய்ச்சொன்னால்
இசைபடவாழ்கிறார்கள்

பயணத்தில் இருக்கிறார்கள்
எனினும்
அவர்கள்
இன்னொரு பயணத்தில் இருகிறார்கள்

பேருந்தில்
ஏறும்போதும்
இறங்கும்போதும்
பயண அட்டையைத்
தேடுவதைவைத்துத்தான்
தெளிவானது முடிவு

( சிங்கப்பூர் பேருந்தில் ஏறும்போதும் இறங்கும்போது  பயணஅட்டையை கையில்வைத்துக்கொள்ளாமல் அதுவரை எதையோ கேட்டுவிட்டு அவசர அவசரமாக தேடுவதைப்பார்த்து எழுதியது. 17.07.2013)

படத்துக்கு நன்றி

http://www.photoanswers.co.uk/Gear/Search-Results/Photo-Accessories/Hama-Daytour-230/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *