மூதறிஞர் இராஜாஜியின் “அன்னையும் பிதாவும்” கதை

--  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ. அண்மையில் என் கைக்கு ஒரு கனமான கதை கிடைத்தது. நான் படித்ததும் என்னை அழவைத்த கதை அது. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என

Read More

நாணயமானவளே…!

-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ நீ துணையிருந்தால் எனக்கு யானைபலம் அன்றாடம் எல்லாம் எளிதாகிவிடுகிறது                     இல்லையேல் அரிதாகிவிடுகிறது

Read More

சொல்லின் செல்வன்

-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ (சிங்கப்பூர்) அவை மூலதனம் முகவரியும்கூட! ஆத்திரத்திலும் அரிதாரத்திற்காகவும் செலவு செய்ததில்லை செலவு செய்வதில்லை அ

Read More

கர்ணனுக்காக ஒரு கேள்வி !

  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ(சிங்கப்பூர்)   பாண்டவர் கெளரவர் நூற்றி ஐந்துபேருக்குக் குரு துரோணர்   ஏகலைவனிடம் கட்டைவிரல்வாங்கிய காரியவாதி   நிழ

Read More

பகல் நீ!

-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ    அறுபதைத் தொடும்போதுதான்                                                          உன்னைத் தொட்டேன் மன்னிக்கவும்!

Read More

தயாரிப்பாளர்

-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ அவர் ஒரு தயாரிப்பாளர்! இவர் ஒரு                                                                                          

Read More

கம்பனே…!

-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ கம்பனே… நான் இதுவரை நான்தான்! நீ                                                                                     

Read More

பொம்மைகள்!

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ      நாங்கள் பொம்மைகள் அல்ல… உங்கள் பிள்ளைகளின் மகிழ்ச்சி! பிள்ளைகளைப் பெற்றதால்                                      

Read More

பூமரம்

  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ(சிங்கப்பூர்) அடுக்குமாடி கட்டடத்தின் கீழேதான் அந்த இடம் அமைதியைத்தரும் அந்த இடத்தில் கவிதையைத்தேடித்தான்

Read More

பிறவி வேண்டும்

    பிச்சினிக்காடு இளங்கோ இன்னொரு பிறவிவேண்டும் இழந்ததை ஈட்டவேண்டும் தூங்கித் தூங்கிக் கழித்த பொழுதைத் துடிப்பாய் விழித்துச் செயல்படவ

Read More

ஒரே பாட்டு

  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ(சிங்கப்பூர்) அரவணைப்பில்லை என்பது பல்லவி அலட்சியம் அனுபல்லவி கையில்பணமிருந்தால் கவலையில்லை என்பது சரணம் இப்போத

Read More

என்னுயிர்த்தோழனே..!

  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ     உதிரத்தை வியர்வையாய் மொழிபெயர்க்கத்தெரிந்தவனே வியர்வையை நதியாக்கி நாளும் குளிப்பவனே

Read More

கவிஞனாகிறேன்

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ(சிங்கப்பூர்)   இதை இதை எழுதவேண்டுமென்று எண்ணியதில்லை எண்ணுவதுமில்லை அது அது வந்து நச்சரிப்பதால்தான் எனது எழுத

Read More