-பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

அவர் ஒரு
தயாரிப்பாளர்!

இவர் ஒரு                                                                                                 Bookseller
தயாரிப்பாளர்!

நீங்கள் ஒரு
தயாரிப்பாளர்!

அவரவர் திறமைக்கேற்பத்
தயாரிப்பு நடக்கிறது!

அவரவர் விருப்பப்படியும்
தயாரிக்கப்படுகிறது!

தயாரிப்பு
யாருக்காக?
என்ற கேள்வியும்
எழுகிறது!

’யாருக்காகவும்’
என்ற பதிலும்
இருக்கிறது!

சந்தைக்கும்
வந்துவிடுகிறது!

வாங்குவோரும்
உண்டு!

வாங்கிப் பார்ப்பவரும்
உண்டு!

பரவலாக
விற்பனையை
விரும்பும் நீங்கள்
அந்தக் கடைக்காரருக்கும்
அது தெரிந்திருப்பது
அவசியம்!

மக்கள் மனதில்
நிற்க விழையும் நீங்கள்
அந்தக் கடைக்காரருக்கும்
தெரிந்தவராகுங்கள்!

அவர் கடையின்
சரக்குப் பட்டியலில்
உங்கள் சரக்கும்
இருப்பது நல்லது!

பட்டியலில் இருந்தால்
வரலாற்றில் இருப்பதாய் பொருள்!

 பார்த்துவையுங்கள்
அந்தப்
பட்டியல்காரர்களை!

வாசிப்போர் மனத்தில்
இருந்தாலும்
வரலாற்றிலும் இருப்பது
அவசியம்!!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *