ஆயிரம் கைகள் மறைத்துநின்றாலும் – கவிஞர் முத்துக்கூத்தன்

0

 கவிஞர் முத்துக்கூத்தன்

 

ஆயிரம் கைகள் மறைத்துநின்றாலும்

· ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை-

ஆணைகள் இட்டே யார் தடுத்தாலும் அலைகடல் ஓய்வதில்லை..

· இந்தப்பல்லவிஎழுதப்பட்டதுகவிஞர்ஆலங்குடிசோமுஅவர்களால்! அவர் இல்லத்திற்கு சென்றிருந்த அவர்தம் நண்பர் முத்துக்கூத்தன் அவர்கள் கண்ணில் இந்தப்பல்லவிபட.. அண்ணே.. ரொம்பநல்லாயிருக்கு.. இதைநான்எடுத்துக்குறேன்..என்றார்.

· கழைக்கூத்தாடியாய் தன்வாழ்க்கையை ஓட்டிவந்த முத்துக்கூத்தன் அவர்களை இந்தப் பல்லவி உந்தித்தள்ள.. அவர் உள்ளத்திலிருந்து பொங்கியவரிகள் சரணங்களாகின!

· அரசகட்டளையில் தமிழ்த்திரையில் முதன்முறையாக .. சண்டைக்காட்சியில் திரைப்பாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது அன்றுதான்!

· மக்கள்தீர்ப்புக்கு எதிராக எவரும் அரசாள முடியாது என்கிற அருமையான வரியையும்.. அவர் மேற்கோள் காட்டிய அனைத்துவரிகளுமே புரட்சித்தலைவருக்குப் பிடித்துப்போக.. அரசகட்டளையில் இடம்பெற்ற பாடலானது. அன்றும் இன்றும் இந்தவரிகள் நெஞ்சில் மனனமானது!

· ஆடிவா …

ஆயிரம்கைகள்மறைத்துநின்றாலும்

ஆதவன்மறைவதில்லை
ஆணைகள்இட்டேயார்தடுத்தாலும்
அலைகடல்ஓய்வதில்லை

ஆடிவா..ஆடிவா.. ஆடிவா..

· ஆடப்பிறந்தவளேஆடிவா
புகழ்தேடப்பிறந்தவளேபாடிவா
ஆடிவாஆடிவாஆடிவா

இடைஎன்னும்கொடியாடநடமாடிவா
இசைகொண்டுஅழகேநீதேராடிவா
தரைமீதுபோராடசதிராடிவா
செந்தமிழேநீபகைவென்றுமுடிசூடிவா
(ஆடிவா )

மயிலாடவான்கோழிதடைசெய்வதோ
மாங்குயில்பாடகோட்டான்கள்குறைசொல்வதோ
முயல்கூட்டம்சிங்கத்தின்எதிர்நிற்பதோ
அதன்முறையற்றசெயலைநாம்வரவேற்பதோ
(ஆடிவா )

உயிருக்குநிகர்இந்தநாடல்லவோ
அதன்உரிமைக்குஉரியவர்கள்நாமல்லவோ
புயலுக்கும்நெருப்புக்கும்திரைபோடவோ
மக்கள்தீர்ப்புக்குஎதிராகஅரசாளவோ
(ஆடிவா )

 

புரட்சிக்கும் தலைவருக்கும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தியபாடல் என்றுகூடச் சொல்லலாம்! நாட்டுப்பற்று, நமக்குள்ள உரிமை, எதிரிகளை எள்ளாடல், நமது வீரம் என்று எல்லாவற்றையும் பட்டியலிட்டு படைத்துள்ள பாட்டுப் படையலிது! எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்களுக்கான கொள்ளைவிருந்து.. நாட்டிய மயிலாய் திரையில் தோன்றிநடைபோட்ட கன்னடத்துப் பைங்கிளி சரோஜாதேவியின் கூட்டணியில் திரையிசைத்திலகம் கே.வி.மகாதேவன்வழங்கிய இசையில் உணர்வுகளை மீட்டிடும் பாட்டு!! உள்ளம்எழும்இதைக்கேட்டு!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *