திருமால் திருப்புகழ்

திருமால் திருப்புகழ் (96)

கிரேசி மோகன்

Goverdhan Krishna. Detail from the Srimadbhagavatham painting. #Krishnafortoday Keshav
Goverdhan Krishna. Detail from the Srimadbhagavatham painting. #Krishnafortoday Keshav

கண்ணன் திருப்புகழ்(வெண்பா)….
—————————————————-
’’கண்ணன் அந்தாதி’’
———————————–

Grace to Yashoda. Detail from Srimadbhagavatham. #Krishnafortoday Keshav
Grace to Yashoda. Detail from Srimadbhagavatham. #Krishnafortoday Keshav

பகல்பத்து ராப்பத்து, புண்ணிய நாளில்,
அகில்மணக்கும் சன்னிதியில் ஆழ்வார், -முகில்நிறத்தன்,
மீதுகந்த பாசுரத்தைக், காதுகந்து கேட்போர்க்குப்,
பூதலத்தில் ஏது பிறப்பு….(86)

பிறப்பால் அரசன், விருப்பால் இடையன்,
திருப்பாற் கடலிலவன் தேவன், -பொறுப்பாய்,
இருப்போரைப் பேண, மறுப்போர்கள் நாண,
அறப்போர் புரிந்தஅவன் ஆண்….(87)

ஆணானாய், பெண்ணானாய், மீனானாய், ஏனமானாய்,
தூண்தோறும் சிங்கத் துருவானாய், -கூனானாய்,
வானானாய், ராமனாய் மூணானாய், கண்ணனானாய்,
நானாவாய் நாராய ணா….(88)

நாத்தழும்பு கொள்ளஅப், பூத்திரு மார்பனை,
தோத்தரிப்போர்(கு) இல்லை துயர்மனமே, -ஆத்திரம்,
காமம், அகங்காரம் ,கோபம், பொறாமையை,
நாமம் துலக்கிடும் நீறு….(89)

நீராய், நெருப்பாய், நிலம்காற்று, நீள்விசும்பாய்,
பாராய், பரந்தாமன் பார்வையாய், -மாறா(து),
இருந்தென்றும் வாழ்வை, இருண்டாலும் கண்ணன்,
கருந்தேகம் என்றதனைக் கொள்….(90)

———————————————————————————————————————-

படங்களுக்கு நன்றி

http://kamadenu.blogspot.in/2013_11_01_archive.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க